Telephone: 1-300-88-2345 / +6 012 3456 175
secretary@mgcc.org.my
 
  • E-Mail: secretary@mgcc.org.my
  • Telephone: 1-300-88-2345 / +6 012 3456 175

Sejarah

Home » Tentang » Sejarah

Dewan Perniagaan Malaysia Global ditubuhkan pada tahun 2003 dan kemuncaknya pada tahun 2008. setelah dewan ini mengikuti beberapa rombongan rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, maka dewan telah mentransformasikan nama kepada bahasa inggeris iaitu Malaysia Global Chamber Of Commerce (MGCC) pada tahun 2016. Dewan MGCC dipimpin oleh Dato’ Seri Kanagaraja sewaktu itu telah mengadakan pelbagai aktiviti yang memanfaatkan negara Malaysia dengan negara-negara di serantau dunia. Dan pada 14 Mei 2017, dewan telah menyaksikan pertandingan jawatan presiden dan timbalan presiden yang mana dimenangi oleh Dato’ Sri Dr. Alex Ong dan Dato’ Paduka Buani Atiqi sebagai pemimpin muda yang baru bagi memimpin MGCC dan meneruskan objektif serta misi-misi Dewan Perniagaan Malaysia Global (MGCC).