Telephone: 1-300-88-2345 / +6 012 3456 175
secretary@mgcc.org.my
 
  • E-Mail: secretary@mgcc.org.my
  • Telephone: 1-300-88-2345 / +6 012 3456 175

Tentang

Home » Tentang

Matlamat MGCC

1. Mewujudkan satu pertubuhan perniagaan malaysia di arena global untuk kepentingan dan faedah rakyat malaysia dalam bisnes dan peluang ekonomi.

2. Meneroka peluang kerjasama antara negara malaysia dan peringkat antarabangsa.

3. Menjalankan pelbagai aktiviti sihat dalam ekonomi demi faedah yang baik kepada ahli dan negara malaysia.

4. Menyertai rombongan yab perdana menteri malaysia, yab timbalan perdana menteri malaysia, dan menteri-menteri kabinet dalam misi ekonomi serta perniagaan, perdagangan dan industri dua hala

5. Menyokong pemimpin kerajaan malaysia dengan memberi kenyataan media elektronik, media massa, dan internet.

6. Mengiktirafkan para usahawan dengan memberi penghargaan keusahawan
yang disampaikan oleh pemimpin negara.