Telephone: 1-300-88-2345 / +6 012 3456 175
secretary@mgcc.org.my
 
  • E-Mail: secretary@mgcc.org.my
  • Telephone: 1-300-88-2345 / +6 012 3456 175

Galeri

Home » Penerbitan » Galeri

Musyawarat MGCC dengan Jabatan Pembangunan Landskap dan Rekreasi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Dec 2017

Bengkel Usahawan MGCC Dec 2017

The ASEAN IN Award 2017

Perniagaan

Gala Dinner MBCC

Lawatan Investasi ke Belitung

Penandatanganan MoU antara Akamigas Palembang dan Cyberjaya University